قیمت بلیط اتوبوس سلطان آباد سراب

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1

26 صندلی خالی

1,100,000 ریال

جهان مهرگلستان(رویال سفرایرانیان)

سلطان آباد (تهران ) -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی

24 صندلی خالی

1,100,000 ریال

جهان مهرگلستان(رویال سفرایرانیان)

سلطان آباد (تهران ) -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+1

26 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت