قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران لاهیجان

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> لاهیجان (گیلان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

تعاوني 7 عدل

پایانه غرب -> رودسر

شهرهای بین راهی

لاهیجان

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> لنگرود

شهرهای بین راهی

لاهیجان (گیلان )

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 09:30

اتوکار: مان ۲۶ نفره تخت شو

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت