قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران ماکو

تعاونی 4 میهن نور

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

0 صندلی خالی

2,080,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، به همراه پک بهداشتی

15 صندلی خالی

2,080,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

7 صندلی خالی

2,080,000 ریال

      تاریخ حرکت