قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران سلیمانیه

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سلیمانیه(عراق)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP شارژردار

15 صندلی خالی

5,000,000 ریال

ايران پيام نو

پایانه غرب -> سلیمانیه (عراق)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
09190228969محمدلو

0 صندلی خالی

5,000,000 ریال

      تاریخ حرکت