قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران سلیمانیه

سيما سفر

پایانه غرب -> سلیمانیه (عراق)

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 19:30

اتوکار: Scania Maral 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن هماهنگی-09195593288نیکخواه

14 صندلی خالی

5,000,000 ریال

بین المللی ایران پیام نو

پایانه غرب -> سلیمانیه (عراق)

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / تخت شو، 09190228969محمدلو

0 صندلی خالی

5,000,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سلیمانیه (عراق)

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

0 صندلی خالی

5,000,000 ریال

      تاریخ حرکت