قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران مرودشت

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا, اصفهان, مرودشت

چهارشنبه

1400/11/06 ساعت 21:00

اتوکار: VIP+مانیتوردار+تخت شو+شارژر+ماسک و پذیرائی

12 صندلی خالی

1,700,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, سعادت شهر, مرودشت

چهارشنبه

1400/11/06 ساعت 21:15

اتوکار: مارال تخت شو ۲۵نفره با مانیتورو شارژراختصاصی

5 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت