قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران مرودشت

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, سعادت شهر, شهرضا, اصفهان, مرودشت

جمعه

1401/05/21 ساعت 19:00

اتوکار: VIP+مانیتوردار+شارژر+تخت شو+پذیرائی

18 صندلی خالی

2,210,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, سعادت شهر, شهرضا, اصفهان, مرودشت

جمعه

1401/05/21 ساعت 21:00

اتوکار: VIPمانیتوردار مان نیوفیس+شارژر+پذیرایی

19 صندلی خالی

2,210,000 ریال

      تاریخ حرکت