قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران تبریز

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

بستان آباد, زنجان, تبریز

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:45

اتوکار: vip25 مـارال تخت شو

19 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ صندلی ( تخت شو) مانیتوردار

18 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ صندلی ( تخت شو) مانیتوردار

18 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت