قیمت بلیط اتوبوس پایانه شرق تهران قوچان

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

21 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

15 صندلی خالی

1,600,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

سبزوار

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:00

اتوکار: VOLVO-VIP

17 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت