قیمت بلیط اتوبوس پایانه شرق تهران قوچان

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> قوچان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 16:45

اتوکار: Volvo VIP 2+1

21 صندلی خالی

2,080,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو+پذیرایی

23 صندلی خالی

2,080,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 17:00

اتوکار: VOLVO-VIP

18 صندلی خالی

2,080,000 ریال

      تاریخ حرکت