قیمت بلیط اتوبوس تهران بندرعباس

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22 صندلی خالی

2,110,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 12:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره باشارژر اختصاصی
55185408الی10-09358993091

8 صندلی خالی

2,500,000 ریال

تعاونی شماره هفت عدل پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:20

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

17 صندلی خالی

2,110,000 ریال

      تاریخ حرکت