قیمت بلیط اتوبوس تهران بندرعباس

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:00

اتوکار: وی آی پی۲۵صندلی باشارژراختصاصی

10 صندلی خالی

3,250,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), انار, یزد

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 12:30

اتوکار: VIP مانیتوردار
09126763711

18 صندلی خالی

3,250,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان, حاجی آباد (هرمزگان ), شهربابک (کرمان ), یزد

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 14:30

اتوکار: VIP تخت شو با شارژراختصاصی

18 صندلی خالی

3,250,000 ریال

      تاریخ حرکت