قیمت بلیط اتوبوس تهران بندر ترکمن

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بندر ترکمن

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

20 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بندر ترکمن

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

26 صندلی خالی

590,000 ریال

      تاریخ حرکت