قیمت بلیط اتوبوس تهران بانه

تعاونی 7 عدل

پایانه غرب -> بانه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 21:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تعاونی7عدل(09359958004)

2 صندلی خالی

1,690,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد

پایانه غرب -> بانه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

3 صندلی خالی

1,690,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد

پایانه غرب -> بانه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:45

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

3 صندلی خالی

1,690,000 ریال

      تاریخ حرکت