قیمت بلیط اتوبوس تهران برداسکن

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> سرایان

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), بجستان, برداسکن

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 15:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
09331041988--55185408

0 صندلی خالی

2,080,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> قائن (قائنات )

شهرهای بین راهی

بجستان, گناباد, سبزوار, برداسکن

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 15:15

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

1 صندلی خالی

2,080,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

بجستان, برداسکن

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 15:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10-09331041988

0 صندلی خالی

2,080,000 ریال

      تاریخ حرکت