قیمت بلیط اتوبوس تهران چالوس

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

شنبه

1401/02/31 ساعت 06:15

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

8 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

شنبه

1401/02/31 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

3 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

شنبه

1401/02/31 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

8 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت