قیمت بلیط اتوبوس تهران چالوس

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:00

اتوکار: مارال ۲۵VIPنفره مانیتور و شارژر اختصاصی

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 17:00

اتوکار: ولووبی ۹تخت شو۲۵نفره شارژردار

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت