قیمت بلیط اتوبوس تهران اصفهان

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

22 صندلی خالی

940,000 ریال

رویال سفر

تهران بیهقی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:00

اتوکار: مان 25 مانیتور دار
دهقان صفه

24 صندلی خالی

940,000 ریال

سیر و سفر

تهران بیهقی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:00

اتوکار: vip17نفره فاصله گذاری شده
اتوکار رویال سفر

0 صندلی خالی

940,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

24 صندلی خالی

940,000 ریال

تعاونی شماره هفت عدل پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اصفهان اصفهان کاوه صفه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:15

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی مانیتوردار

11 صندلی خالی

940,000 ریال

      تاریخ حرکت