قیمت بلیط اتوبوس تهران سنندج

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 14:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه, همدان

شنبه

1400/09/13 ساعت 14:30

اتوکار: درسا تخت شو۲۵نفره با مانیتور اختصاصی
09101914481

17 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه, همدان

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:30

اتوکار: درسا تخت شو۲۵نفره با مانیتور اختصاصی

23 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت