قیمت بلیط اتوبوس تهران تبریز

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> قره ضیاءالدین

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+1 / پذیرایی
امکانات سرویس: پذیرایی

19 صندلی خالی

1,460,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / تخت شو

6 صندلی خالی

1,690,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:45

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
تعاونی7/تختشو مانیتور 09909600339

28 صندلی خالی

1,690,000 ریال

      تاریخ حرکت