بلیط اتوبوس تهران تبریز

تعاونی 17 پیک صبا

پایانه غرب -> بخشایش

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22 صندلی خالی

1,690,000 ریال

تعاونی 7 عدل

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی 7عدل تخت شو مانیتوردار09909600339

3 صندلی خالی

1,690,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، 09100621552رزرو

20 صندلی خالی

1,690,000 ریال

      تاریخ حرکت