قیمت بلیط اتوبوس تهران تبریز

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

15 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:15

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن هماهنگی09919762218

15 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> تبریز

شهرهای بین راهی

بستان آباد, اهر

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:30

اتوکار: vip25 مـارال تخت شو

14 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت