قیمت بلیط اتوبوس ارومیه قروه

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> همدان

شهرهای بین راهی

قروه

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 19:15

اتوکار: اسکانیا تک صندلی
اسکانیا VIPتک صندلی با بسته پذیرایی

25 صندلی خالی

1,410,000 ریال

      تاریخ حرکت