قیمت بلیط اتوبوس زاهدان شیراز

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

2,200,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:10

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

1,200,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

2,200,000 ریال

      تاریخ حرکت