قیمت بلیط اتوبوس زاهدان شیراز

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,400,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت