بلیط اتوبوس زنجان تهران

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:40

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

25 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:00

اتوکار: وی آی پی با شارژر اختصاصی

21 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:20

اتوکار: وی ای پی

22 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت