قیمت بلیط اتوبوس زنجان تهران

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:20

اتوکار: وی ای پی

20 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

24 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:38

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

11 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت