قیمت بلیط اتوبوس زنجان تهران

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:20

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

17 صندلی خالی

940,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:40

اتوکار: وی ای پی

18 صندلی خالی

940,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی

17 صندلی خالی

940,000 ریال

      تاریخ حرکت