قیمت بلیط اتوبوس زرین شهر تهران

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس مان

4 صندلی خالی

1,080,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا VIP

3 صندلی خالی

1,080,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا VIP

3 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت