قیمت بلیط اتوبوس زرین شهر تهران

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا VIP

6 صندلی خالی

1,400,000 ریال

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس B9

1 صندلی خالی

1,400,000 ریال

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

تهران ارزانتین

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس B9

1 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت