قیمت بلیط اتوبوس زرین شهر تهران

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:40

اتوکار: اتوبوس مان
حرکت از جاده دلیجان

1 صندلی خالی

1,400,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
حرکت از جاده کاشان

3 صندلی خالی

1,400,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
حرکت از جاده کاشان

3 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت