شماره تلفن پایانه ها (ترمینال ها) و شرکت های مسافربری اسکو

پایانه (ترمینال) اسکو
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) اسکو04133223333