شماره تلفن پایانه ها (ترمینال ها) و شرکت های مسافربری یامچی

پایانه (ترمینال) یامچی
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) یامچی04134791316