شماره تلفن پایانه ها (ترمینال ها) و شرکت های مسافربری ملکان

پایانه (ترمینال) ملکان
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) ملکان04134796091