ایمن سفر ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد - تعاونی 6

شماره تماس:

آدرس:

مشهد / ابتدای شهرک شهید رجایی / ابتدای جاده سرخس / روبروی میدان بار رضوی / پایانه راه ابریشم / تعاونی 6 (ایمن سفر)
شرکت مسافربری تعاونی 6 ایمن سفر واقع در پایانه (ترمینال) راه ابریشم مشهد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.