ترمینال پایانه مولایی

شماره تماس:

آدرس:

سمنان / میدان استاندارد / اول جاده نظامی / پایانه مولایی
پایانه (ترمینال) مولایی سمنان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.