گیتی پیما بابل

شماره تماس:

آدرس:

بابل / ابتدای جاده آمل / پایانه بابل / تعاونی گیتی پیما
شرکت مسافربری تعاونی گیتی پیما واقع در پایانه (ترمینال) بابل با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.