ترمینال پایانه بنفشه بناب

شماره تماس:

04137722289

آدرس:

بناب / مابین خیابان امام خمینی و طالقانی / خیابان بنفشه / پایانه بنفشه
پایانه (ترمینال) بنفشه بناب با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.