ترمینال پایانه بخشایش

شماره تماس:

04134761113

آدرس:

بخشایش / کمربندی کیلوانا به بخشایش / ورودی بخشایش / پایانه بخشایش
پایانه (ترمینال) بخشایش با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.