ترمینال پایانه سیه رود

شماره تماس:

آدرس:

سیه رود / خروجی اتوبان سیه رود / پایانه سیه رود
پایانه (ترمینال) سیه رود با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.