ترمینال پایانه تیران و کرون

شماره تماس:

آدرس:

تیران / بلوار امام خمینی / نبش میدان امام حسین / پایانه تیران
پایانه (ترمینال) تیران و کرون با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.