ترمینال پایانه نایین

شماره تماس:

03146253222 - 03146256660

آدرس:

نایین / بلوار جهاد / پایانه نایین
پایانه (ترمینال) نایین با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.