ترمینال پایانه بردسکن

شماره تماس:

آدرس:

درونه / اتوبان بردسکن به درازاب / پایانه بردسکن
پایانه (ترمینال) بردسکن با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.