ترمینال پایانه جنگل

شماره تماس:

آدرس:

جنگل / خیابان کشاورز / خیابان بهار / پایانه جنگل
پایانه (ترمینال) جنگل با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.