ترمینال پایانه ریوش

شماره تماس:

آدرس:

ریوش / نرسیده به خیابان امام خمینی / ورودی شهر / پایانه ریوش
پایانه (ترمینال) ریوش با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.