ترمینال پایانه هفتگل

شماره تماس:

آدرس:

هفتگل / ورودی جایگاه سوخت / پایانه هفتگل
پایانه (ترمینال) هفتگل با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.