ترمینال پایانه ایور

شماره تماس:

05832433200

آدرس:

ایور / پایانه ایور
پایانه (ترمینال) ایور با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.