ترمینال پایانه لشت نشاء

شماره تماس:

01334403488

آدرس:

لشت نشاء / پایانه لشت نشاء
پایانه (ترمینال) لشت نشاء با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.