ترمینال پایانه تفرش

شماره تماس:

08633130083

آدرس:

تفرش / خیابان آزادی / بلوار شهید مطهری / پایانه تفرش
پایانه (ترمینال) تفرش با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.