ترمینال پایانه فرمهین

شماره تماس:

آدرس:

فرمهین / خروجی جاده فرمهین به سمت اراک / پایانه فرمهین
پایانه (ترمینال) فرمهین با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.