ترمینال پایانه لالجین

شماره تماس:

08134528100

آدرس:

لالجین / پایانه لالجین
پایانه (ترمینال) لالجین با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.