ترمینال پایانه هرات

شماره تماس:

آدرس:

هرات / شهرستان خاتم / خیابان امام خمینی / پایانه هرات
پایانه (ترمینال) هرات با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.