پایانه - ترمینال یکان کهریز

شماره تماس:

آدرس:

کهریز / پایانه کهریز
پایانه (ترمینال) یکان کهریز با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.