ترمینال پایانه بادرود

شماره تماس:

آدرس:

بادرود / بلوار مطهری / جنب بیمارستان فاطمیه / پایانه بادرود
پایانه (ترمینال) بادرود با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید