ترمینال پایانه درخش

شماره تماس:

آدرس:

درخش / جاده منصرآباد به قهستان / پایانه درخش
پایانه (ترمینال) درخش با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.