جهان گشت مهر پارس آباد

شماره تماس:

04532784114

آدرس:

پارس آباد / خیابان امام / پایانه پارس آباد / تعاونی جهانگشت مهر
شرکت مسافربری تعاونی جهانگشت مهر واقع در پایانه (ترمینال) پارس آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.