پایانه (ترمینال) خزرآباد

شماره تماس:

آدرس:

خزرآباد / پایانه خزرآباد
پایانه (ترمینال) خزرآباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.