پایانه (ترمینال) سربند

شماره تماس:

08642427240

آدرس:

سربند / خروجی اتوبان سربند / پایانه سربند
پایانه (ترمینال) سربند با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.