پایانه (ترمینال) شهراب

شماره تماس:

آدرس:

شهراب / اتوبان مرکزی / خروجی شهراب / پایانه شهراب
پایانه (ترمینال) شهراب با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.