میلاد نصیر (جهانگشت مهر) نی ریز (تعاونی 16)

شماره تماس:

آدرس:

نی ریز / بلوار استقلال / خیابان قائم / نبش بلوار سرداران / پایانه امام رضا / تعاونی میلاد نصر (جهانگشت مهر )
شرکت مسافربری تعاونی 16 میلاد نصر (جهانگشت مهر ) پایانه (ترمینال) امام رضا نی ریز با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.