ترمینال پایانه جنوب تهران - خزانه

شماره تماس:

آدرس:

تهران /بزرگراه بعثت / روبروی کارخانه روغن نباتی قو / پایانه (ترمینال)جنوب (خزانه)
پایانه (ترمینال) جنوب (خزانه) تهران با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.