ترمینال پایانه بیهقی - آرژانتین تهران

شماره تماس:

آدرس:

تهران / میدان آرژانتین /پارک سوار بیهقی / پایانه (ترمینال) آرژانتین (بیهقی)
پایانه (ترمینال) آرژانتین (بیهقی) تهران با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.